Chi tiết sách

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngôn ngữ: Việt Nam
Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam, Hà Nội, 2011
Nhà XB:
Năm XB:
Lần xuất bản: Lần thứ 9
Số trang: 199
Loại sách: Sách giáo khoa
Định dạng: pdf