Chi tiết sách

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 Tập 1
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngôn ngữ: Việt Nam
Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam, Hà Nội, 2011
Nhà XB:
Năm XB:
Lần xuất bản: Lần thứ 9
Số trang: 132
Loại sách: Sách giáo khoa
Định dạng: pdf
Tài liệu liên quan